Het Vasteland is vormgegeven als een Stichting en heeft recent ook de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen.

De gegevens zijn als volgt:

Stichting Het Vasteland

Mimosaplein 2

5643 CJ Eindhoven

06 - 11335373

welkom@hetvasteland.school

RSIN: 860338691

SBI: 85201

KVK: 75607298

Identificatienummer ANBI-status: 860338691

Bank rekeningnummer: NL23TRIO0379735806

De Stichting heeft ten doel:

Het geven van onderwijs. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een particuliere school in het primair onderwijs te initiëren, die niet door de overheid wordt gefinancierd. Deze
school kenmerkt zich door kleinschaligheid, natuurbeleving, een antroposofisch mensbeeld
en het vormen van combinatieklassen. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het bestuur bestaat uit:

Mw. C.E.J. Martens - Voorzitter

Vacature - Penningmeester
Mw. A.J.M. Heinsbergen - Secretaris

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Personeel wordt vergoed volgens ZZP overeenkomsten. 

Voor actuele activiteiten verwijzen wij u naar onze instagram pagina. 

Via deze link is het beleidsplan met daarin de begroting te vinden.