In dit document komt onder andere aan bod:

* pedagogische uitgangspunten van Het Vasteland

*  dagelijkse gang van zaken

* ritme in de dag en week

* vertelstof, jaarfeesten

* anti-pestbeleid en beleid actief burgerschap

* schoolafspraken

* kwaliteitsbewaking

* organisatie en communicatie binnen Het Vasteland

* ouder participatie

* meldcode huiselijk geweld

  • Instagram Het Vasteland

© 2019 door Het Vasteland 

Mimosaplein 2, 5643 CJ Eindhoven     -     welkom@hetvasteland.school