Financieel overzicht stichting Het Vasteland van 1-8-2019 t/m 31-7-2020

 

Inkomsten;

--------------

Schoolgeld/ouderbijdragen                                                                €   27.914,00

Donaties                                                                                                     -            50,00

                                                                                                                     -----------------

                                                                                                                       €   28.481,03

                                                                                                              ===============

Uitgaven;

-------------

Personeelskosten leerkracht                                                              €   27.925,00

Bankkosten Triodosbank                                                                      -         133,25

Verzekeringen                                                                                          -         275,93

Webhosting en internetkosten                                                            -         146,85

                                                                                                             ------------------------

                                                                                                                        €   28.481,03

                                                                                                              ===============

 

Begroting stichting Het Vasteland schooljaar 2020/2021 

=============================================

                            

Inkomsten;

--------------

Bij leerlingenaantal per 1-8-2020;      22x€250,00                        €   66.000,00*

Donaties/giften                                                                                          -      1.650,48     

                                                                                                                      ------------------    

                                                                                                                       €   67.650,48

                                                                                                              ===============

Uitgaven;

------------

Bankkosten                                                                                                €         150,00

Verzekeringen                                                                                          -          285,00

Webhosting en internetkosten                                                            -          150,00

Personeelskosten                                                                                    -     67.065,48

                                                                                                                      ------------------

                                                                                                                       €   67.650,48

                                                                                                                 ==============

 

*(bij oplopend maximum leerlingenaantal schooljaar;  < € 75.000,00)