top of page

Veelgestelde vragen

Veel vragen zullen wellicht in de brochure worden beantwoord. Andere veelgestelde vragen vind je hier. Schroom vooral niet als je nog andere vragen hebt en neem contact met ons op.

 

Hoe meld ik een kind aan bij Het Vasteland?

De aanmeldprocedure start met het invullen van het intentieformulier. Hiermee geef je je interesse aan voor Het Vasteland. Na ontvangst van dit formulier maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek en daarna volgt een biografie gesprek. Beide gesprekken worden met Aagje en/of Carolien gevoerd. Wanneer deze procedure is doorlopen wordt er contact gelegd om te bespreken of het van beide kanten wenselijk is dat een kind daadwerkelijk op Het Vasteland wordt geplaatst.

Hoe sluit Het Vasteland aan op het voortgezet onderwijs?

Een van de weinige overheidseisen die voor alle vormen van particulier onderwijs blijven gelden, is dat deze aansluiting goed moet zijn. Het is onze intentie en verwachting dat dit geen problemen op zal leveren en kinderen gewoon goed deze overstap kunnen maken. Dat gaat bij andere staatsvrije scholen ook zonder problemen.

Wat leert een kind op Het Vasteland?

Naast alle praktische kennis over de wereld, taal, rekenen en kunstzinnige vaardigheden, leren de kinderen op sociaal-emotioneel gebied. Wij bieden kinderen de ruimte zichzelf te leren kennen, hun talenten te ontwikkelen maar ook hun zwakheden onder ogen te leren zien. Te ervaren dat er mogelijkheden maar ook grenzen zijn. 

 

Ze zullen leren om te gaan met lastige situaties, conflicten op te lossen en uit te praten maar ook vriendschappen te sluiten en overwinningen te vieren. Kinderen zullen leren hoe fijn het is om aandacht te krijgen en aandacht te geven. Leren hoe mooi de wereld is. Leren hoe heerlijk leren is en veel te weten. Leren hoe je handen van allerlei moois kunnen maken. Leren over planten, dieren en de natuur. Leren over ambachten, andere culturen, andere talen en verre landen. Leren hoe veelzijdig de wereld is. Ze zullen leren en ervaren hoe lesstof je kan voeden en sterk kan maken voor het leven.

Ze zullen leren hoe ze krachten kunnen verzamelen om door te zetten als het even tegenzit. Dat zijn toch waardevolle zaken om kinderen mee te geven en te leren? Dat leren ze bij ons.

 

 

Worden er toetsen afgenomen op Het Vasteland?

Wij staan open voor toetsen waarin gekeken wordt naar het totale kind en de ontwikkeling veel breder gezien wordt dan een meting van een enkel tijdsmoment. Dat kan soms nuttig en gewenst zijn. In overleg met ouders wordt bepaald waar de behoefte ligt op het gebied van toetsing.

 

Worden er lesmethodes gebruikt op Het Vasteland?

De leerkrachten maken de lesstof zelf: daar zijn zij voor opgeleid. Ze bedenken zelf sommen, schrijven hun eigen versjes en gedichtjes, verzamelen zelf allerlei leuke boeken bij elkaar en kiezen zelf de liedjes die ze met de kinderen gaan zingen. Lesgeven is voor ons als koken. We verzamelen zelf de ingrediënten en kiezen zelf recepten uit die we met de kinderen gaan koken of bedenken zelf een leuk gerecht. Geen kant en klare maaltijden dus, maar levende opvoedkunst.

 

 

Voldoet mijn kind aan de leerplicht op Het Vasteland?

Ja. We zullen een erkende school zijn. Kinderen voldoen aan de leerplicht wanneer zij bij ons op school komen.

 

 

Ik ben bang dat Het Vasteland ver van de maatschappij staat, hoe zien jullie dat?

Het hangt er vanaf wat er met maatschappij bedoeld wordt. We zullen juist meer dan op andere scholen, het contact met de wereld opzoeken. Enerzijds door er veel op uit te trekken en letterlijk de wereld te verkennen (natuur, musea, boerderijbezoeken), anderzijds door interessante mensen de school binnen te halen en uit te nodigen om te vertellen over hun hobby, levenswijze of kennis van zaken op een bepaald gebied. Dat lijkt ons een waardevolle, levende verbinding met de maatschappij of wereld om ons heen.

bottom of page